Kanske något man bör tänka på -vad du ska tänka på när du skriver i sociala medier - Somekäyttäymiset

7.2.2020

https://jyty-lehti.fi/tyoelama/tyosuhde/liikesalaisuudet-ja-tyojurputus-eivat-kuulu-someen/