Jyty Hangö Hanko rf styrelse/hallitus 2022

17.3.2022

Hallitus/Styrelsen 2022

Gunilla Fagerlund                     (Maria Folgar)

Eija Huovinen                            (Eva Folgar-Paasonen)

Britt-Marie Svensson               (Terhi Hedback)

Gunilla Fjäder-Rehn                 (Krista Grundström)

Marika Engblom                       (Gunnel Söderholm)

Mia Hammarberg                     (Charlotte Tolppanen)

 

Ordförande / Puheenjohtaja Päivi Komulainen